Peruutusehdot

Nämä peruutusehdot koskevat kaikkia Fysioterapeutti Sini Seppälän ohjaamia kursseja ja workshopeja, ellei kurssin lisätietojen yhteydessä toisin mainita.

Peruutusehdot ovat yhdenmukaiset Kilpailu- ja Kuluttajaviraston (2014), Kuluttajaliiton (2019) sekä Kuluttajansuojalain (Finlex, 2013) antamien säädösten kanssa. Fysioterapeutti Sini Seppälä pidättää oikeuden peruutusehtojen muutokselle, mikäli edellä mainittuja säädöksiä muokataan tai uusitaan.

Lähtökohtaisesti asiakkaan tulee ilmoittautua järjestettävään workshoppiin viimeistään neljä viikkoa ennen sen aloituspäivämäärää, jotta lakisääteistä 14 vuorokauden peruuttamisoikeutta voidaan soveltaa tehtyyn palvelusopimukseen.

  1. Asiakkaalla on oikeus kaupan purkamiseen 14 vuorokauden ajan alkaen palvelusopimuksen tekohetkestä, ilman lisäkustannuksia tai muita seuraamuksia. Palvelusopimus on katsottu valmiiksi silloin, kun asiakas on vastaanottanut vahvistuksen ilmoittautumiselle.
  2. Tänä aikana asiakkaan tulee suorittaa haluttu kaupan peruminen kirjallisesti (esim. sähköpostitse) ja yksiselitteisesti. Fysioterapeutti Sini Seppälä vahvistaa perumisen asiakkaalle, kun sen ilmoitus on vastaanotettu.

Mikäli asiakkaalle järjestetään paikka 7 vuorokauden sisällä alkavasta workshopista/ryhmävalmennuksesta, ei peruuttamisoikeutta ole. Näin toimitaan ainoastaan asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä, ja asiakkaalle ilmoitetaan peruuttamisoikeuden puuttuminen.

PERUMINEN PERUUTTAMISAJAN UMPEUDUTTUA

Mikäli asiakas peruu osallistumisen 14 vuorokauden jälkeen ilmoittautumisestaan, tulee hänen maksaa kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen kokonaishinnasta seuraavasti.

  1. Mikäli asiakas peruu ilmoittautumisensa 14 vuorokauden sisällä workshopin tai ryhmävalmennuksen aloituspäivästä, häneltä veloitetaan 25% vahingonkorvaus laskettuna ko. palvelun kokonaishinnasta.
  2. Mikäli asiakas peruu ilmoittautumisensa 7 vuorokauden sisällä workshopin tai ryhmävalmennuksen aloituspäivästä, häneltä veloitetaan 50% vahingonkorvaus, laskettuna workshopin tai ryhmävalmennuksen kokonaishinnasta.

Mikäli tilauksen peruminen johtuu esteestä, joka asiakkaan on mahdotonta välttää, ei vahingonkorvausta peritä. Tämänkaltainen este voi olla esimerkiksi sairastuminen, minkä osalta asiakkaan on toimitettava asianmukainen sairaustodistus fysioterapeutti Sini Seppälälle. Mikäli usean tapaamisen sisältävälle kurssille ilmoittautunut on estynyt osallistumaan esim. sairastumisen takia 1 tapaamiselle, tapaamisen materiaalit toimitetaan hänelle muulla tavoin, eikä poissaolo ole peruste olla maksamatta peruutusmaksua.

MUUTOKSET WORKSHOPEISSA

Poikkeuksellisessa tilanteessa, missä toteutettavaan workshoppiin kohdistetaan muutoksia asiakkaan ilmoittautumisen jälkeen, uudistuu asiakkaan 14 vuorokauden peruutusoikeus. Peruutusoikeus katsotaan uudistuvan siitä hetkestä, kun asiakas on vastaanottanut tiedot muutoksesta. Kyseisillä muutoksilla tarkoitetaan esimerkiksi ko. palvelun ajan, paikan, hinnan tai sisällön vaihtumista.